Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU
TRƯỜNG THCS NÀ TÂN
BẢNG PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2015-2016
Ngày     kiểm tra Môn Lớp 6A Lớp 6B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 8A Lớp 8B Lớp 9A Lớp 9B Ghi chú
16/5/2016 Ngữ văn P.Đào; Phong L.Đào; Tuấn Thuận; Cúc Bằng; Nguyệt Thắng; Hoan Minh; Thành Thiệp; Long Hồng; Công Đề nghị tất cả các đ/c GV đến trước 7h15′ Kỷ, Lan
Vật lý Thành; Hồng Kỷ; Cúc L.Đào; Tuấn Long; Công Lan; Hoan Nguyệt; Thắng Bằng; P.Đào Minh; Phong Thuận, Thiệp
17/5/2016 Tiếng Anh Thuận; Hồng Thắng; Công L.Đào; Bằng Phong; Minh Thành; Kỷ P.Đào; Cúc Lan; Tuấn Hoan; Long Thiệp, Nguyệt
Lịch sử Thắng; Thuận L.Đào; Phong Hồng; Cúc Long; Minh Kỷ; Tuấn Công; Hồng Hoan; Thành Nguyệt; Lan P.Đào
18/5/2016 Địa lý Kỷ; Nguyệt Long; P.Đào Minh; Lan Thành; Thắng Thuận; Phong Hoan; L.Đào Cúc; Công Hồng; Bằng , Tuấn
Hóa học Thắng; Công Nguyệt; Lan Thuận; Kỷ P.Đào; Tuấn Minh, L.Đào, Bằng, Hoan, Hồng, Thành, Long, Phong, Cúc, Thiệp
19/5/2016 Toán L.Đào; Long Bằng; Lan Thắng; Tuấn Phong; Minh Nguyệt; Hồng Thành; Hoan Thuận; P.Đào Kỷ; Cúc Thiệp, Công
Sinh học Hoan; Lan Nguyệt; Phong Minh; Bằng Công; L.Đào Thuận; Thành Long; Hồng Kỷ; Cúc P.Đào; Tuấn Thắng, Thiệp
Tân Lập, ngày 11 tháng 5 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn An